Երկարացված օրվա աշխատանքների պլանը կազմում և կազմակերպում ենք, ըստ ճամարբարային հետաքրքիր նախագծերի։ ( Խեցեգործություն/ կավագործություն, … սպորտային մրցույթներ, վիկտորինաներ, միջխմբային հետաքրքիր և ինտելեկտուալ խաղեր, հումորային հոլովակներ և ուսումնադաստիարակչական տարբեր աշխատանքներ, ճամբարային հետաքրքի նախագծերի շարունակում… խոհանոցային գործունեություն… այլ նախագծեր ( նաև սովորողների առաջարկով ) ։

Սկսում ենք ՝ 13:40 — ին, 15:00՝ ճաշարան, 15:30՝ սպորտային խմբակներ՝ ( ֆուտբոլ/ հենդբոլ, վոլեյբոլ, բասկեդբոլ, սուսերամարտ, հրաձգարան ( նետ- նիզակ), այլ աշխատանքներ… ) , կավագործություն և այլևայլ գործունեություններ, ( տարածքի խնամք, մաքրության կազմակերպում… … ) 17:00՝ ճանապարհում։ 

Երկուշաբթի և հինգշաբթի օրերին՝ ճապոներենի ՝ « սովորող- սովորեցնող» նախագծի շրջանակներում պարապմունք ( 45 րոպե տևողությամբ) , հինգշաբթի օրը՝ սեղանի թենիսի պարապմունք։ 

Երեքշաբթիչորեքշաբթի և ուրբաթ օրերին ՝ ինտելեկտուալ մրցույթ, տեսահոլովակների պատրաստում, ֆիլմի կամ հոլովակի դիտում, սեղանի ՝ զարգացնող խաղեր, ընթերցանության ժամ, իսկ չորեքշաբթի օրը ՝ փոքրիկ « ներկայացումների» կազմակերպում և բեմադրում- ունկնդրում( դերային խաղերի կազմակերպում/ անցկացում) , ուրբաթ՝ շաբաթվա ընթացքում կատարած աշխատանքների կատարում և նմանատիպ ժամանց, մասնակցություն « մեդիա ուրբաթ» — ին ( քննարկումներ, շաբաթվա ամփոփում) :

Реклама